LEVARE is gespecialiseerd in psychosociale therapie en ouderbegeleiding

Annemieke Voerman - psychosociale therapie en ouderbegeleiding

LEVARE is gevestigd in Amersfoort.
De praktijk wordt gevoerd door mw. A.W. (Annemieke) Voerman.

LEVARE is een eerstelijnspraktijk voor psychosociale therapie en ouderbegeleiding.
LEVARE is kleinschalig en laagdrempelig van opzet.

Hulp vragen is niet altijd makkelijk

Waarschijnlijk zoek je hulp. Misschien heb je pas een kindje gekregen en moet je als ouder nog wennen aan je nieuwe rol. Je voelt je onzeker en bent je innerlijke kompas kwijtgeraakt. Je draait steeds in hetzelfde kringetje rond en je omgeving merkt dat. Op het werk krijg je vaker conflicten. Of je loopt in je relatie of gezin telkens tegen dezelfde patronen aan, en het lukt maar niet dit te veranderen. Vanuit jarenlange ervaring als hulpverlener weet ik hoe lastig het kan zijn om hulp te vragen. Ik wil je uitnodigen om die stap toch te nemen.

Waarvoor kan je bij LEVARE terecht?

In een eerste gesprek breng ik samen met jou of jullie de hulpvraag in kaart en kijken we wat de klachten zijn en wat je graag zou veranderen. Vervolgens bespreken we welke begeleiding daar bij past. Hier wat voorbeelden van hulpvragen of problemen waar ik in mijn praktijk veel mee te maken krijg.

Ouderbegeleiding

 • Je bent pas ouder geworden en hebt last van post-partum klachten: je voelt je somber en zit niet goed in je vel
 • Je kindje huilt overmatig, waardoor je zorgen hebt over de hechting
 • Met je peuter is er strijd over eten en slapen, plassen en poepen
 • Met je puber heb je geregeld aanvaringen in het contact

Psychosociale problematiek

 • Je hebt last van somberheid
 • Het is je allemaal te veel geworden en je hebt burn-out-verschijnselen
 • Je hebt te maken met rouw of verlies
 • Je kampt met gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid of een laag zelfbeeld
 • Levens- en zingevingsvragen houden je bezig
 • Angst en onzekerheid spelen een (te) grote rol in je leven

Sociale en materiële problematiek

 • Je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen
 • De communicatie met je partner (of collega's) is niet zoals je wenst
 • Je kind wordt gepest
 • Je hebt problemen op het werk of bent werkeloos geworden

LEVARE richt zich niet op psychiatrische problemen, ernstige verslaving en problemen met de financiën zoals bijvoorbeeld schulden. Daarvoor zal je worden doorverwezen naar een andere hulpverlenende instantie.


Wil je na het lezen van bovenstaande direct een afspraak maken? Dat kan: