Bewaking van de kwaliteit

Als behandelaar toetst Annemieke Voerman regelmatig de voortgang van de behandelingen en evalueert zij de kwaliteit van de geboden diensten met cliënten en collega’s. Dit laatste gebeurt in de vorm van intervisie.

Annemieke is lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • NVRG (Nederlandse Vereniging voor relatie en gezinstherapie)
  • NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten)
  • RBCZ (koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg)
  • SCAG (geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

Ook volgt zij regelmatig nascholing en onderwijs.

Klachtenregeling

LEVARE streeft naar een klantgerichte en transparante manier van werken.

Wanneer je onverhoopt niet tevreden bent of een klacht hebt, dan is LEVARE het eerste aanspreekpunt. Is het niet mogelijk er samen uit te komen, dan kan je overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen, zie boven.