Kernwaarden - betrokkenheid, openheid en vertrouwen

LEVARE is een kleine en laagdrempelige praktijk voor psychosociale therapie en ouderbegeleiding. De naam verwijst naar wat wordt beoogd namelijk het verlichten van lasten en zorgen - levare (curas) in het latijn.

Kernwaarden voor LEVARE zijn: betrokkenheid, openheid en vertrouwen. Maatwerk is eerder standaard dan uitzondering.

Praktijkvoerder Annemieke Voerman is als systeem-therapeutisch werker zowel theoretisch geschoold als praktisch georiënteerd.

Haar begeleiding sluit aan bij de systeemtheorie: de mens is pas echt te begrijpen in de context van haar of zijn relaties. Problemen maken vaak deel uit van een groter geheel, en kunnen zich zowel psychisch als lichamelijk manifesteren.

LEVARE, een laagdrempelige praktijk


Samen met de cliënt(en) brengt Annemieke de hulpvraag in kaart en ondersteunt zij bij het formuleren van de gewenste verandering. Zij betrekt en, zo nodig, activeert belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt(en) die daarbij kunnen helpen. Juist in onze geïndividualiseerde samenleving is zo’n systeemaanpak een welkome aanvulling.

Wat betreft de duur van de hulpverlening is het uitgangspunt: "zo kort als mogelijk en zo lang als wenselijk". LEVARE werkt indien nodig samen met andere disciplines, waaronder huisartsen, kinderartsen, kinderpsychologen, jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau en fysiotherapeuten.


Als je direct een afspraak wilt maken dan kan dat hier: